Ask Your Question

Jaskaran Singh Rajput's profile - activity

2013-09-10 14:50:38 -0500 received badge  Popular Question (source)
2013-09-10 14:50:38 -0500 received badge  Notable Question (source)
2013-09-10 14:50:38 -0500 received badge  Famous Question (source)
2012-09-20 11:10:38 -0500 received badge  Student (source)
2012-06-14 10:56:14 -0500 asked a question Lack of Trust on God

Sabhi ka manna hai k us paramatma p vishwas hona chahiye , lekin ek problem hai then........ k vishwas bhi wahi kr skta hai.........................jisko wo chahe..........hamari kya hasti hai...... then some people reply on that question k hamein kabhi bhi piche nai hatna chahiye sewa simran se...... ek din aisa a hi jaanta hai jab us paramatma ki kirpa ho hi jaati hai aur hamara vishwas ban jaata hai us paramatma par.......... but fir ek prob. hai k peeche bhi to wahi hta deta hai.............hum thode na hatna chahte hain wo kripa kare to koi piche na hte....... pls try to solve this ques..... I beg to you...... I will be very thankful to you for this.....