Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

waheguru ji kidar ho..please chain dedo

Waheguru ji! pata nahi meri ardasan kidar ja rehian hai, ki tusi apna spam folder check nahi karde. Waheguru ji, man nu bilkul chain nahi hai, kuj kan nu man nahi karda, bas sara time roon nu man karda hia. Pata nahi kivan viswas karan ki mere wife da hun kadi affair nahi hoega. she says i don't care, tusi jande ho ki main kini care kardan hain. baba ji, oh un mere respect v nahi kardi..tusi kehende ho jo gurbani wal lagian honda hai us de sare respect karden hai, main ki gunah kita hai phir. ki main tuhadi lad nahi lagya, har vele literally bheek mangda rehenda hai tuhade age..baba ji hor kina test loge...mere te bas hogi hai. main mar v nahi sakda kyon ki bache chote hai...they need me. main apni wife nu chad v nahi sakda kyon ki main uno both payar kita hai te booth sapne dekhe hain appan. baba ji je tusi dilan de jande ho te..please mere jodadi suno te menu chain dawo... please